Biblioteka Publiczna w Turawie zaprasza na wystawę prac pokonkursowych, pt. „Zyca Ci… Pocztówka okolicznościowa ze Śląska Opolskiego”.

Wystawę będzie można zobaczyć:
Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie od 19 do 30 stycznia br.
Filii bibliotecznej w Ligocie Turawskiej od 02 do 06 lutego br. oraz
Filii bibliotecznej w Zawadzie od 09 do 13 lutego br.